CARDIOLOGIE

Dr. De Wolf

Home

Artsen

Onderzoeken

Symptomen

Contact

Maak afspraak online

TIENEN - TIRLEMONT

Cardioloog Dr. Luc De Wolf

Cardioloog Dr. Axel De Wolf

 

heten u hartelijk welkom op onze website. Via deze weg willen wij u graag meer informatie geven over cardiologie en kan u online een afspraak maken voor een raadpleging in Tienen.

of bel  016 81 77 54Bij ons kan u onder meer terecht voor:

 

Algemene klinische cardiologie en preventie.

 

Maar ook voor: sportscreening en cardiorevalidatie, rytmologie en elektrofysiologie[pacemakerimplantaties, pacemakeranalyses, defibrillator analyses], interventionele cardiologie[diagnostische coronarografie / hartkatheterisaties, intracardiale drukmetingen], niet-invasieve beeldvorming[transthoracale en transoesophagale echocardiografie, myocardscintigrafie, coronaire angio CT, NMR hart].

Lees meer over de onderzoeken

Lees meer over de symptomen

Cardiologen

groepspraktijkDr. Luc De Wolf

 

heeft jarenlange ervaring

in de algemene klinische cardiologie en preventie / behandeling van ischemisch hartlijden. Naast de niet-invasieve beeldvorming met transthoracale echocardiografie is hij een pionier in het uitvoeren van diagnostische coronarografie / hartkatheterisaties. Ook op het gebied van pacemakerimplantaties + analyses en defibrillatoranalyses heeft hij een jarenlange ervaring.Dr. Axel De Wolf

 

heeft zich bekwaamd in de

 algemene klinische cardiologie. Zijn interessegebied gaat voornamelijk uit naar de rytmologie en elektrofysiologie [pacemakerimplantaties, pacemakeranalyses, defibrillator analyses, sportscreening], interventionele cardiologie[diagnostische coronarografie / hartkatheterisaties, intracardiale drukmetingen], niet-invasieve beeldvorming [transthoracale en transoesophagale echocardiografie]  en coördinatie van de hartrevalidatie.

Onderzoeken

hier vindt u een korte beschrijving van de verschillende onderzoeken

 Dit onderzoek wordt vooral gebruikt voor het meten van de pompfunctie

ECHOCARDIOGRAFIE

 

ELECTROCARDIOGRAFIE

 

kan ik hier vannalles nuttigs zeggen

CYCLO ERGOMETRIE

 

HOLTERMONITORING

 

24u BLOEDDRUK

METING

CORONAROGRAFIE

& STENTING

DUPLEXONDERZOEK

 

ECHOCARDIOGRAFIE

Bij dit onderzoek worden geluidsgolven met hoge frequentie uitgezonden die weerkaatst worden op de verschillende structuren van het hart.  De teruggekaatste golven worden omgezet in een bewegend beeld van het hart.

Dit onderzoek laat toe op een eenvoudige wijze met niet schadelijke golven de verschillende structuren kamers en kleppen en ook de functie hiervan te evalueren.

Dit onderzoek wordt vooral gebruikt voor het meten van de pompfunctie

van het hart, de functie van de kleppen en om aangeboren afwijkingen op te sporen.

 

Het onderzoek is volkomen pijnloos en duurt 15 min.

ELECTROCARDIOGRAFIE (EKG)

De hartcontractie en de pompfunctie worden gestuurd door de elektrische activiteit van het hart.

Deze elektrische activiteit kan worden geregistreerd aan de hand van 10 afleidingen thv. de borstkas en thv. de bovenste en onderste ledematen.

Het elektrocardiogram laat toe elektrische afwijkingen, geleidingsstoornissen en ritmestoornissen bij de patiënt te detecteren.  Ook onrechtstreeks geeft dit informatie over de functie, de structuur en het eventueel zuurstoftekort van de hartspier.

Het onderzoek gebeurt in liggende houding, duurde enkele minuten en is pijnloos.

kan ik hier vannalles nuttigs zeggen

CYCLO ERGOMETRIE

Tijdens de inspanningstest wordt de evolutie van het ECG en van de bloeddruk gemeten.  Het onderzoek gebeurt aan de hand van een elektronische fiets waarbij de belasting progressief volgens protocol wordt verhoogd.

 

Het inspannings-ECG laat toe ritmestoornissen, geleidingsstoornissen en ook zuurstoftekort tijdens inspanning te meten.

 

Het onderzoek is vooral belangrijk bij het opsporen van zuurstoftekort tgv. vernauwingen op de kransslagaders.  Het onderzoek wordt ook gebruikt in het kader van sportadvies en meten van de fysieke conditie.

HOLTERMONITORING

Tijdens dit onderzoek wordt het elektrocardiogram digitaal geregistreerd in verschillende afleidingen gedurende 24u of langer.

 

Holtermonitoring (genaamd naar Dr. Holter die deze techniek op punt stelde) laat toe ritmestoornissen en geleidingsstoornissen van het hart op te sporen bij patiënten met hartkloppingen of neiging tot bewustzijnsverlies.  Het opsporen van belangrijke ritmestoornissen is eveneens belangrijk in het kader van spierziekten en bij patiënten met een doorgemaakt myocardinfarct, na stenting en na hartoperatie.

24U BLOEDDRUK METING

De klassieke bloeddrukmeting is een momentopname.  Een 24u bloeddrukmeting laat toe de bloeddruk te volgen automatisch zonder interventie van de patiënt gedurende 24u.

 

De registratie gebeurt door een klein draagbaar toestel dat elektronisch wordt gestuurd.

 

De resultaten laten toe de behandeling van hoge bloeddruk te verfijnen en te optimaliseren.  Dit gebeurt in functie van de bloeddrukschommelingen overdag en over de nacht en aan de hand van de polsfrequentie.

CORONAROGRAFIE

Bij dit onderzoek worden de kransslagaders gefilmd.  Hier kunnen we precies vernauwingen opsporen die verantwoordelijk zijn voor angor pectoris (borstpijn), dreigend hartinfarct of acuut myocardinfarct.

Het onderzoek gebeurt in het ziekenhuis en doorgaans ambulant zodat hospitalisatie niet noodzakelijk is.

De techniek bestaat uit het aanprikken van een groot bloedvat thv. de lies of de pols.  Een fijn buisje (catheter) wordt doorgeschoven tot aan de oorsprong van de kransslagaders.  Hier wordt een contraststof ingespoten en worden er digitale opnames gemaakt uit verschillende hoeken.  Tijdens hetzelfde onderzoek wordt de pompfunctie van het hart berekend, en worden de mitralis- en aortaklep onderzocht.

Na het verwijderen van de catheter wordt het aanprikpunt gesloten door een klein propje bestaande uit collageen, waardoor afduwen en langdurig platliggen niet meer noodzakelijk is.

BALLONDILATATIE EN STENTING

Indien tijdens het onderzoek van de kransslagaders een goed gelokaliseerde vernauwing wordt gevonden die aanleiding kan geven tot zuurstoftekort en hartinfarct kan men deze vernauwing in dezelfde sessie uitrekken aan de hand een ballon en nadien openrekken met een stent. De vorm, lengte, diameter en samenstelling van de stent worden bepaald tijdens de procedure, in functie van de gevonden vernauwing.

Indien er een stent wordt geplaatst is een 24u hospitalisatie aangewezen.

DUPLEXONDERZOEK

Door het uitsturen van geluidsgolven naar de bloedvaten thv. de hals, thv. de buik en thv. de lies kan men de wand en de diameter van de bloedvaten meten.

 

Met een dopplersignaal kan men door de frequentieverschuiving van de uitgestuurde geluidsgolf de snelheid en de richting van het bloed meten.  Dit onderzoek laat toe vroegtijdige aderverkalking, vernauwing, of uitzetting van de bloedvaten op te sporen.

Symptomen

hier vindt u een korte beschrijving van courante symptomenHuisarts

 

Een verwijsbrief van uw huisarts of andere arts is wenselijk maar niet noodzakelijk.

 

Het resultaat wordt naar de door u aangeduide arts verstuurd.Klachten

Ontstaan van kortademigheid bij rust en bij inspanning.

 

Opkomen van druk of pijn bij rust en bij inspanning thv. de borstkas, keel of de armen.

 

Hartkloppingen: sneller, trager of onregelmatig kloppen van het hart.

 

Gevoel van duizeligheid, gevoel van bewusteloos vallen of episodes van onwel worden.

 

Ontstaan van oedemen (gezwollen voeten, handen en buik).

 

Syncopes: episodes van bewustzijnsverlies, al dan niet gepaard met neurologische symptomen.Preventief

 

Preventief onderzoek wanneer u risicofactoren hebt (familiale belasting)

 

Onderzoeken en behandelen van hoge bloeddruk.

 

Abnormale vetten in het bloed (cholesterol en aanverwanten).

 

Evaluatie kleplijden en aandoeningen van hartspier.

 

Sportonderzoek in het kader van recreatieve of competitiesport.

 

Gedocumenteerde vernauwingen thv. de hals, buik en onderste ledematen.

 

Genetisch advies ivm. familiale hartaandoeningen

Home

Artsen

Onderzoeken

Symptomen

Adressen

Groepspraktijk:

 

Broekstraat 28

3300 TIENEN

 

+ 32 (0)16 81 77 54